Grafički dizajn i tisak

Vizualni doživljaj čovjeku je jedan od najjačih osjetilnih podražaja, stoga i ne čudi da se najveći naglasak u prenošenju željenih poruka daje grafički lijepo dizajniranim slikama. One su najčešće ključni dio propagandne poruke, odnosno one moraju skrenuti pažnju na sebe da bi poruka uopće mogla biti prenesena.

Važnost grafičkog dizajna pravilno je smještena na listi prioriteta kod kreiranja propagandnih materijala u našem grafičkom studiju. Dobar dizajn najbolje će prenijeti poruku.

Dobar grafički dizajn je bitan sastavni dio pri izgradnji imidža. To je prezentacija Vaše firme, njenih produkata i usluga. Ako je dobro napravljena, to je jednokratna, dugoročna investicija koja gradi uspješan imidž firme i razvija njen brend.